KLS/Van den Berg B.V.

Lesstof BHV

Downloads

Hier vindt u de lesstof Bedrijfshulpverlening. Door op het PDF logo te klikken komt u bij de gewenste lesstof terecht.

H1 De bedrijfshulpverlener

1.1 Waarom bedrijfshulpverlening?
1.2 Aantal bedrijfshulpverleners
1.3 Taken van de BHV
1.4 Alarmering van de BHV
1.5 Werkwijze van de BHV
1.6 Veiligheidsregio
1.7 Nazorg na een inzet van de BHV

H2 Spoedeisende eerste hulp

2.1 Verplaatsen van een slachtoffer
2.2 Benaderen en beoordelen van een slachtoffer
2.3 Reanimeren
2.4 Verslikking en verstikking
2.5 Ernstige bloeding
2.6 Shock
2.7 Ernstige hartklachten
2.8 Beroerte
2.9 Epilepsie
2.10 Suikerziekte
2.11 Schedel en hersenletsel

Download

Download

Downloads

Hier vindt u de lesstof Bedrijfshulpverlening. Door op het PDF logo te klikken komt u bij de gewenste lesstof terecht.

H1 De bedrijfshulpverlener

1.1 Waarom bedrijfshulpverlening?
1.2 Aantal bedrijfshulpverleners
1.3 Taken van de BHV
1.4 Alarmering van de BHV
1.5 Werkwijze van de BHV
1.6 Veiligheidsregio
1.7 Nazorg na een inzet van de BHV

Download

H2 Spoedeisende eerste hulp

2.1 Verplaatsen van een slachtoffer
2.2 Benaderen en beoordelen van een slachtoffer
2.3 Reanimeren
2.4 Verslikking en verstikking
2.5 Ernstige bloeding
2.6 Shock
2.7 Ernstige hartklachten
2.8 Beroerte
2.9 Epilepsie
2.10 Suikerziekte
2.11 Schedel en hersenletsel

Download

H3 Niet spoedeisende eerste hulp

3.1 Flauwte
3.2 Wonden
3.3 Neusbloeding
3.4 Letsel aan het oog
3.5 Kneuzing / verstuiking
3.6 Botbreuken / ontwrichting
3.7 Wervelletsel
3.8 Brandwonden

H4 Brand

4.1 Brand
4.2 Kleine blusmiddelen

H5 Ontruimen

5.1 Gedrag van mensen bij een ontruiming
5.2 Voorzieningen in het gebouw
5.3 Taken BHV bij een ontruiming

Download

Download

Download

H3 Niet spoedeisende eerste hulp

3.1 Flauwte
3.2 Wonden
3.3 Neusbloeding
3.4 Letsel aan het oog
3.5 Kneuzing / verstuiking
3.6 Botbreuken / ontwrichting
3.7 Wervelletsel
3.8 Brandwonden

Download

H4 Brand

4.1 Brand
4.2 Kleine blusmiddelen

Download

H5 Ontruimen

5.1 Gedrag van mensen bij een ontruiming
5.2 Voorzieningen in het gebouw
5.3 Taken BHV bij een ontruiming

Download